quản lý nhân viên, tối ưu quản lý nhân viên, phương pháp quản lý nhân viên hiệu quả

hướng dẫn sử dụng
phần mềm lamore

Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký dùng thử phần mềm Lamore bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào trang chủ của Lamore theo đường link: https://lamore.vn/

-Bước2: Bạn click vào nút Dùng thử miễn phí

lm dungthu

 

-Bước 3: Màn hình đăng ký Lamore Portal hiện ra. Bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm:

 • Email
 • Số điện thoại
 • Họ
 • Chữ lót
 • Tên
 • Mật khẩu
 • Xác nhận mật khẩulm dt2
 • Sau đó bạn Xác nhận Captcha lm dthu3
 • Cuối cùng Bạn click nút Đăng ký

 

-Bước 4: Nhận thông báo thành công

lm dt4 1

 

-Bước 5: Bạn kiểm tra mail và click vào link để kích hoạt tài khoản

lm dt5

 

-Bước 6: Bạn điền đầy đủ các thông tin để Đăng ký cửa hàng:

 • Tên
 • Subdomain
 • Chọn gói dịch vụ

lm dt6

 • Sau đó bạn click nút Đăng ký

Ví dụ:

lm dt7

 

-Bước 7: Đợi khởi tạo cửa hàng

lm dt8

 

-Bước 8: Nhận mail thông báo link và tài khoản sau khi được khởi tạo. Bạn click vào link để đến của hàng:

lm dt9

 

-Bước 9: Bạn Đăng nhập vào cửa hàng với Tài khoản và Mật khẩu đã được cung cấp

lm dt10

 

-Bước 10: Bạn đã Đăng nhập thành công

lm dt11

Như vậy, Lamore đã thực hiện xong phần hướng dẫn Đăng ký dùng thử miễn phí Lamore.

Chúc Quý khách thành công!

 

Hướng dẫn thiết lập thông tin

1. Vào danh mục Thông tin cửa hàng

1 1

2. Cập nhật Thông tin cửa hàng

Bước 1: Click nút Cập nhật

2 1

Bước 2:

(1) Nhập thông tin Cập nhật

(2) Click nút Lưu

3 1

Bước 3: Xác nhận Lưu

3 tmnkvb

 

Như vậy, Lamore đã thực hiện xong phần hướng dẫn Thiết lập thông tin cửa hàng.

Chúc Quý khách thành công!

– Để Thiết lập Phân quyền nhân viên, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Phân quyền

1 9

Bước 2: Click nút Thêm mới 

phanquyen

Bước 3: Thông tin phân quyền

phanquyen1

(1) Nhập tên vai trò

(2) Tích chọn các quyền

(3) Click nút Lưu

Chúc quý khách hàng thành công!

– Để Thiết lập thông tin nhân viên, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Nhân viên

nv1

Bước 2: Click vào nút Thêm mới

nv2

Bước 3: Thông tin nhân viên

nv3

(1) Nhập tên nhân viên

(2) Nhập số điện thoại

(3) Nhập email (không bắt buộc)

(4) Nhập tên đăng nhập

(5) Nhập mật khẩu

(6) Chọn chi nhánh

(7) Chọn phân quyền

(8) Click nút Lưu hoặc Lưu và thêm mới.

 

Chúc quý khách hàng thành công!

– Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, bạn kích chọn Quên mật khẩu (1)

qmk1

 

-Bạn nhập Email hoặc số điện thoại (2) dùng để tạo tài khoản và click nút Tiếp tục (3)

qmk2

 

-Bạn check email hoặc điện thoại lấy mã xác nhận. Sau đó Nhập mã xác nhận và click nút Tiếp theo (4)

qmk3

 

-Bạn Nhập mật khẩu mới cho tài khoản và click nút Cập nhật (5)

qmk4

 

Như vậy, Lamore đã thực hiện xong phần hướng dẫn Quên mật khẩu.

Chúc Quý khách thành công!

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý

I. WEB:

1. Vào danh mục Nhóm Khu Vực

dm nhomkhuvuc1

2. Thêm mới

Bước 1: Click nút Thêm mới2 tmkv

Bước 2:

(1) Nhập thông tin Nhóm khu vực

(2) Click nút Lưu

3 tmnkv

Bước 3: Xác nhận Lưu

3 tmnkvb

3. Cập nhật thông tin Nhóm Khu Vực

Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.

4 capnhatnkv

4. Cập nhật Trạng thái: Đang sử dụng / Ngưng sử dụng

Click vào nút Đang sử dụng

5 trangthai

Xác nhận Lưu cập nhật

6 trangh

Thao tác tương tự, để chuyển lại trạng thái Đang sử dụng.

7tt

 

II. APP:

-Bước 1: Vào menu Khu vực

khuvuc1

 

-Bước 2: Danh sách khu vực

khuvuc3

(1) Danh sách tất cả Khu vực

(2) Khu Vực đang sử dụng

(3) Khu Vực ngưng sử dụng

-Bước 3: Click vào biểu tượng để thêm mới Khu vực

khuvuc44

-Bước4: Nhập thông tin khu vực cần thêm mới

khuvuc4

(1) Tên Khu vực

(2) Mô tả

(3) Nhấp nút Lưu

-Bước 5: Cập nhật – Nhấp vào Khu vực cần cập nhật

khuvuc5

-Bước 6: Cập nhật thông tin và Lưu lại

khuvuc6 1

 

Chúc Quý khách thành công!

 

I. WEB

1. Vào Danh mục phòng bàn

1

2. Thêm mới

Bước 1: Click nút Thêm mới

2

Bước 2:

(1) Nhập thông tin Bàn

3

(2) Click vào biểu tượng để thêm nhanh Khu vực

4

(3) Click nút Lưu

Bước 3: Xác nhận Lưu

3 tmnkvb

3. Cập nhật thông tin Phòng bàn

Bước 1: Click vào Tên bàn cần cập nhật

5

Bước 2: Cập nhật thông tin bàn

6

Bước 3: Click nút Lưu

4. Cập nhật Trạng thái: Đang sử dụng / Ngưng sử dụng

Click vào nút Đang sử dụng

7

Xác nhận Lưu cập nhật

8

Thao tác tương tự, để chuyển lại trạng thái Đang sử dụng.

9

 

II. APP

-Bước 1: Vào menu Bàn

ban1

 

-Bước 2: Danh sách Bàn

ban2

(1) Danh sách tất cả Bàn

(2) Bàn đang sử dụng

(3) Bàn ngưng sử dụng

(4) Bàn theo Khu vực 

 

-Bước 3: Click vào biểu tượng để thêm mới Bàn

ban3

 

-Bước4: Nhập thông tin Bàn cần thêm mới

ban4

(1) Tên Bàn

(2) Chọn Khu Vực

(3) Có thể thêm nhanh Khu Vực

(4) Nhập nút Lưu

-Bước 5: Cập nhật – Nhấp vào Bàn cần cập nhật

ban6

-Bước 6: Cập nhật thông tin và Lưu lại

ban5

 

Chúc Quý khách thành công!

1. Vào danh mục Thực đơn

1 2

2. Thêm mới

Bước 1: Click nút Thêm mới

2 2

Bước 2:

(1) Nhập thông tin Thực đơn

3 2

(2) Click nút Lưu

Bước 3: Xác nhận Lưu

3 tmnkvb

3. Cập nhật thông tin Thực đơn

Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.

4 1

4. Cập nhật Trạng thái: Đang sử dụng / Ngưng sử dụng

Click vào nút Đang sử dụng

5 1

Xác nhận Lưu cập nhật

3 tmnkvb

Thao tác tương tự, để chuyển lại trạng thái Đang sử dụng.

6 1

 

Chúc Quý khách thành công!

 

1. Vào danh mục Nhóm hàng hóa

1 4

2. Thêm mới

Bước 1: Click nút Thêm mới

2 3

Bước 2:

(1) Nhập thông tin Nhóm hàng hóa

3 3

(2) Click nút Lưu

Bước 3: Xác nhận Lưu

3 tmnkvb

3. Cập nhật thông tin 

Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.

4 2

4. Cập nhật Trạng thái: Đang sử dụng / Ngưng sử dụng

Click vào nút Đang sử dụng

5 2

Xác nhận Lưu cập nhật

3 tmnkvb

Thao tác tương tự, để chuyển lại trạng thái Đang sử dụng.

6 2

 

Chúc Quý khách thành công!

– Để Thiết lập Hàng hóa, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Danh mục hàng hóa

1 11

Bước 2: Click nút Thêm mới để thêm hàng hóa

hanghoa1

Bước 3: Chọn loại hàng hóa – Hàng hóa thông thường

hanghoa2

Bước 4: Thông tin hàng hóa thông thường

hanghoa3

(1) Nhập mã hàng hóa (Có thể bỏ trống)

(2) Nhập tên hàng hóa

(3) Chọn nhóm hàng hóa

(4) Chọn thực đơn

(5) Chọn tải hình ảnh lên (không bắt buộc)

(6) Chọn đơn vị tính

(7) Nhập giá bán

(8) Nhập số lượng tồn kho (không bắt buộc)

(9) Bật cho bán hàng để hàng hóa xuất hiện ở Pos

(10) Bật/ tắt tính năng bán tách dòng

(11) Chọn Lưu hoặc Lưu lại để hoàn thành

– Có thể chọn Nâng cao để thiết lập chi tiết nâng cao của hàng hóa:

hanghoa4

– Thông tin nâng cao:

hanghoa5

 

Chúc Quý khách thành công!

1. Báo cáo doanh thu

Bước 1: Vào menu Báo cáo -> Doanh thu

1 7

Bước 2: Tổng hợp doanh thu được thể hiện theo bộ lọc. Mặc định là ngày hiện tại.

2 5

(1) Click vào biểu tưởng xem bộ lọc nâng cao

3 5

2. Báo cáo theo sản phẩm bán ra

Bước 1: Vào menu Báo cáo -> Báo cáo theo sản phẩm

4 4

Bước 2: Tổng hợp báo cáo sản phẩm bán ra được thể hiện theo bộ lọc. Mặc định là ngày hiện tại.

5 4

(1) Click vào biểu tưởng xem bộ lọc nâng cao

6 4

 

Chúc Quý khách thành công!

1. Vào trang Tổng quan

1 8

 

2. Doanh thu trong ngày

Biểu đồ được thể hiện theo bộ lọc.

2 6

 

 

3. Top sản phẩm bán chạy

Biểu đồ được thể hiện theo bộ lọc.

3 6

 

4. Tổng hợp đơn hàng – doanh thu

Tổng hợp được thể hiện theo bộ lọc.

4 5

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Nhập mua hàng bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Kho -> Nhập mua hàng

nhapmuahag1

-Bước 2: Chọn vào nút Nhập kho

nhapmuahag2

-Bước 3: Chọn hàng hóa

nhapmuahag3

(1) Chọn hàng hóa

(2) Nhập số lượng

(3) Chọn đơn vị tính

(4) Cập nhật giá nhập

-Bước 4: Chọn nhà cung cấp

nhapmuahag4

-Bước 5: Thông tin thanh toán

nhapmuahag5

(1) Nhập giảm giá (nếu có)

(2) Chọn Nợ hoặc Thanh toán

(3) Lưu

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Nhập khách trả bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Báo cáo-> Doanh thu

ntrahang1

-Bước 2: Chọn vào Mã hóa đơn của đơn hàng cần trả hàng

ntrahang2

 

-Bước 3: Chọn vào nút Trả hàng

ntrahang3

 

-Bước 4: Thông tin trả hàng

ntrahang4

(1) Nhập số lượng cần trả

(2) Nhập Trừ giảm giá (Nếu có)

(3) Lưu

 

-Bước 5: Vào menu Kho -> Nhập khách trả để xem lại danh sách nhập trả hàng

ntrahang5

ntrahang6

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Xuất hủy bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Kho -> Xuất hủy

-Bước 2: Danh sách xuất hủy

-Bước 3: Chọn vào xuất kho để tạo mới phiếu xuất hủy

-Bước 4: Thông tin xuất hủy

xuathuy4 1

(1) Chọn hàng hóa

(2) Nhập số lượng

(3) Chọn đơn vị tính

(4) Chọn hình thức thanh toán

(5) Ghi chú (nếu có)

(6) Lưu 

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Xuất trả hàng nhà cung cấp bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Kho -> Xuất trả NCC

-Bước 2: Thông tin xuất trả

(1) Chọn sản phẩm

(2) Nhập số lượng 

(3) Chọn nhà cung cấp

(4) Chọn hình thức thanh toán

(5) Nhập ghi chú (nếu có)

(6) Lưu

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Quản lý thu bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Quỹ tiền -> Quản lý thu

quanlythu1

-Bước 2: Danh sách quản lý thu 

quanlythuds

-Bước 3: Chọn vào nút Thêm mới để thêm khoản thu khác

quanlythu2

-Bước 4: Thông tin phiếu thu khác

quanlythu3

(1) Chọn hình thức thanh toán

(2) Nhập người nộp tiền

(3) Lý do thu (nếu có)

(4) Nhập địa chỉ người nhận hoặc số điện thoại (nếu có)

(5) Số tiền thu

 

Chúc Quý khách thành công!

 

Để thực hiện Quản lý chi bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Quỹ tiền -> Quản lý chi

quanlychi1

-Bước 2: Danh sách quản lý chi

quanlychi2

-Bước 3: Chọn vào nút Thêm mới để thêm khoản chi hoạt động (khác)

quanlychi2 2 1

-Bước 4: Thông tin phiếu chi hoạt động

quanlychi3

(1) Chọn hình thức thanh toán

(2) Nhập người nộp tiền

(3) Nhập địa chỉ người nhận hoặc số điện thoại (nếu có)

(4) Lý do thu (nếu có)

(5) Chọn mục chi

(6) Nhập số tiền chi

(7) Nhập diễn giải chi (nếu có)

(8) Lưu và In phiếu thu

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện Kiểm kê quỹ bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Quỹ tiền -> Kiểm kê quỹ

kiemkequy1

-Bước 2: Danh sách kiểm kê quỹ được hiển thị

kiemkequy2

-Bước 3: Các bộ lọc

kiemkequy3

(1) Lọc theo khoảng thời gian

(2) Lọc từ ngày đến ngày

-Bước 4:

kiemkequy4

(1) In danh sách

(2) Xuất danh sách

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện chức năng Công nợ khách hàng bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Công nợ -> Công nợ khách hàng

congnoKH1

-Bước 2: Danh sách công nợ khách hàng

congnoKH2

(1) Lọc theo khách hàng

(2) In danh sách

(3) Xuất danh sách

-Bước 3: Chọn vào nút Thu nợ để tiến hành thu nợ

congnoKH3

-Bước 4: Thông tin thu nợ

congnoKH4

(1) Nhập số tiền

(2) Tích chọn nếu thu hết

(3) Chọn hình thức thanh toán

(4) Ghi chú (nếu có)

(5) Lưu lại

 

Chúc Quý khách thành công!

Để thực hiện chức năng Công nợ nhà cung cấp bạn làm theo các bước sau:

-Bước 1: Vào menu Công nợ -> Công nợ NCC

lm congnoncc

-Bước 2: Danh sách công nợ nhà cung cấp

ncc2

(1) Lọc theo nhà cung cấp

(2) In danh sách

(3) Xuất danh sách

-Bước 3: Chọn vào nút Trả nợ để tiến hành trả nợ

ncc3

-Bước 4: Thông tin trả nợ

ncc4

(1) Nhập số tiền thu

(2) Tích chọn nếu trả hết

(3) Chọn hình thức thanh toán

(4) Ghi chú (nếu có)

(5) Lưu lại

Chúc Quý khách thành công!

 

Chúc Quý khách thành công!

Hướng dẫn sử dụng chức năng bán hàng

Bước 1: Có 3 lựa chọn trên Sơ đồ bàn:

 1. Chọn Mang về: Cho khách mua hàng mang về.

1 12

 1. Chọn Giao đi: Cho hàng hóa được được giao đi.

2 7

 1. Lựa chọn bàn khách ngồi.

3 7

 

Bước 2. Chọn món

4 6

2.1 Thêm topping

Click vào biểu tượng

topping

 

Chọn sản phẩm topping

topping1

 

Số lượng sản phẩm

topping2

Topping đã được thêm vào

topping3

 

Bước 3. Thanh toán

– Click nút Thanh toán:

thanhtoan

– Thông tin thanh toán

thanhtoan1

(1) Nhập voucher -> Click nút Áp dụng

(2) Khuyến mãi

(3) Phụ thụ

(4) VAT

(5) Chọn Hình thức thanh toán

(6) Nhập số tiền Khách thanh toán

(7) Nhập Ghi chú (nếu có)

(8) Click nút Thanh toán

– Hóa đơn được in

thanhtoan2

 

Chúc quý khách thành công!

***Lưu ý: Các thao tác đổi bàn – tách bàn – gộp bàn chỉ được thực hiện trong cùng Nhóm khu vực.

1. Đổi bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần đổi đi:

1 5

Bước 2:

(1) Click nút Tách gộp bàn

2 4

(2) Click chọn Đổi bàn

Bước 3: Chọn Bàn cần chuyển đến

3 4

Bước 4: Click nút Lưu

4 3

 

2. Tách bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Tách bàn

1 6

Bước 2:

(1) Click nút Tách gộp bàn

5 3

(2) Click chọn Tách bàn

Bước 3:

6 3

(1) Chọn bàn Tách đến

(2) Nhập số lượng từng sản phẩm cần tách đến

(3) Click nút Lưu

 

3. Gộp bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Gộp bàn đến

7 1

Bước 2:

8 1

(1) Chọn bàn cần gộp đến.

(2) Click nút Lưu

 

4. Hủy bàn:

Bước 1: Chọn vị trí bàn cần Hủy bàn

9 1

Bước 2:

10

(1) Click nút Tách gộp bàn

(2) Click Hủy bàn

Bước 3: Xác nhận hủy

11 1

Click nút Có.

Chúc quý khách hàng thành công!

TIỆN ÍCH

Quý khách tải Ultraviewer tại đây.

Chúc Quý khách thành công!

Quý khách tải apk App Lamore tại đây.

Chúc Quý khách thành công!